แหล่งเงินทุนระยะยาวและระยะสั้นในยุคโควิด วิธีหาแหล่งเงินทุนในการประกอบธุรกิจ SME

หลายคนที่อยากจะเริ่มทำธุรกิจส่วนตัว หรือ SME มักจะมีข้ออ้างอยู่ในใจเสมอว่า เราไม่มีเงินทุน เราไม่มีต้นทุนเหมือนคนอื่น ค...

อ่านต่อไป ->>>